Alles wat je moet weten over het Concurrentiebeding en het Relatiebeding

In je arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere afspraken of voorwaarden worden opgenomen. Dit worden ook wel ‘bedingen’ genoemd. De meest voorkomende bijzondere voorwaarden zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding. Dit zijn voornamelijk afspraken die je werkgever beschermen en waar jij je aan moet houden. Maar wat houden deze bedingen precies in? En hoe kunnen ze op jou van invloed zijn? In dit artikel gaan we dieper in op het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Wat is een Concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen jou en je werkgever die kan worden opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Staat er in jouw contract een concurrentiebeding? Dan heb je afgesproken dat je na het eindigen van het contract gedurende een bepaalde periode niet mag werken bij de concurrent. Ook kan er worden afgesproken dat je niet hetzelfde werk mag doen als zelfstandig ondernemer.

De volgende beperkingen kunnen in het concurrentiebeding voorkomen:

 • Het soort werk: bijvoorbeeld niet hetzelfde werk doen bij een nieuwe werkgever.
 • De nieuwe werkgever: bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
 • De plaats of regio: bijvoorbeeld niet hetzelfde werk doen binnen een bepaald gebied.
 • De periode: bijvoorbeeld niet binnen een 1 of 2 jaar bij een concurrent hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.

De geldigheid van het concurrentiebeding

Normaliter is het concurrentiebeding verbonden aan een bepaalde periode. Deze periode is meestal 1 tot 2 jaar. Een langere periode wordt door de rechter vaak als onterecht gezien, mocht het zover komen. Het concurrentiebeding is daarnaast alleen geldig in een bepaalde regio.

Het concurrentiebeding bij een tijdelijk contract

Er mag geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract staan. Er is één uitzondering: als je werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan. De reden(en) moet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Zonder reden is het concurrentiebeding alsnog niet geldig.

Wat is een Relatiebeding?

In je contract kan ook een relatiebeding staan. Met het relatiebeding spreek je af dat je na het eindigen van je contract geen contact onderhoudt met relaties van je werkgever. Bijvoorbeeld met klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Dit betekent dat je ook niet mag gaan werken voor klanten van je werkgever. Het doel is om te voorkomen dat werknemers direct gaan concurreren door gebruik te maken van de bestaande klantenkring van de voormalige werkgever. Ook een relatiebeding mag niet in een tijdelijk contract staan, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen gelden. De reden moet, net als bij het concurrentiebeding, zijn opgenomen in het contract.

Ga je werken voor een klant van je vorige werkgever terwijl er een relatiebeding in je contract staat? Dan mag je vroegere werkgever een boete geven. De mogelijkheid om een boete te geven en de hoogte ervan moeten in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Concurrentiebeding en relatiebeding: het verschil

Het relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding, maar gaat minder ver. Bij het relatiebeding mag je namelijk nog wel werken voor een concurrent. Je mag alleen geen relaties meenemen naar je nieuwe werkgever of contact zoeken met relaties. Ook het relatiebeding is verbonden aan een bepaalde periode. Meestal is dat 1 of 2 jaar.

Belangrijke overwegingen:

 • Geldigheid: Zowel het concurrentiebeding als het relatiebeding moeten redelijk zijn qua duur, geografisch bereik en de aard van de beperkingen. Een te breed geformuleerd beding kan door een rechter als nietig worden verklaard.

 • Opstellen en Aanvechten: Het is essentieel om deze bedingen duidelijk en specifiek op te stellen in een arbeidsovereenkomst. Werknemers die geconfronteerd worden met een dergelijk beding kunnen het laten controleren door een juridisch expert om te beoordelen of het redelijk is en of er gronden zijn om het aan te vechten.

Conclusie

Het concurrentiebeding en het relatiebeding zijn waardevolle instrumenten voor werkgevers om hun belangen te beschermen, maar ze moeten zorgvuldig worden opgesteld en nageleefd om geldig te zijn. Werknemers moeten zich bewust zijn van de gevolgen van deze bedingen voordat ze een arbeidsovereenkomst ondertekenen, en indien nodig juridisch advies inwinnen.

Disclaimer
Dit artikel is opgesteld “ter informatie”. Het is niet bedoeld als advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Alles wat je moet weten over het Concurrentiebeding en het Relatiebeding

In je arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere afspraken of voorwaarden worden opgenomen. Dit worden ook wel ‘bedingen’ genoemd. De meest voorkomende bijzondere voorwaarden zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding. Dit zijn voornamelijk afspraken die je werkgever beschermen en waar jij je aan moet houden. Maar wat houden deze bedingen precies in? En hoe kunnen ze op jou van invloed zijn? In dit artikel gaan we dieper in op het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Wat is een Concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen jou en je werkgever die kan worden opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Staat er in jouw contract een concurrentiebeding? Dan heb je afgesproken dat je na het eindigen van het contract gedurende een bepaalde periode niet mag werken bij de concurrent. Ook kan er worden afgesproken dat je niet hetzelfde werk mag doen als zelfstandig ondernemer.

De volgende beperkingen kunnen in het concurrentiebeding voorkomen:

 • Het soort werk: bijvoorbeeld niet hetzelfde werk doen bij een nieuwe werkgever.
 • De nieuwe werkgever: bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
 • De plaats of regio: bijvoorbeeld niet hetzelfde werk doen binnen een bepaald gebied.
 • De periode: bijvoorbeeld niet binnen een 1 of 2 jaar bij een concurrent hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.

De geldigheid van het concurrentiebeding

Normaliter is het concurrentiebeding verbonden aan een bepaalde periode. Deze periode is meestal 1 tot 2 jaar. Een langere periode wordt door de rechter vaak als onterecht gezien, mocht het zover komen. Het concurrentiebeding is daarnaast alleen geldig in een bepaalde regio.

Het concurrentiebeding bij een tijdelijk contract

Er mag geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract staan. Er is één uitzondering: als je werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan. De reden(en) moet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Zonder reden is het concurrentiebeding alsnog niet geldig.

Wat is een Relatiebeding?

In je contract kan ook een relatiebeding staan. Met het relatiebeding spreek je af dat je na het eindigen van je contract geen contact onderhoudt met relaties van je werkgever. Bijvoorbeeld met klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Dit betekent dat je ook niet mag gaan werken voor klanten van je werkgever. Het doel is om te voorkomen dat werknemers direct gaan concurreren door gebruik te maken van de bestaande klantenkring van de voormalige werkgever. Ook een relatiebeding mag niet in een tijdelijk contract staan, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen gelden. De reden moet, net als bij het concurrentiebeding, zijn opgenomen in het contract.

Ga je werken voor een klant van je vorige werkgever terwijl er een relatiebeding in je contract staat? Dan mag je vroegere werkgever een boete geven. De mogelijkheid om een boete te geven en de hoogte ervan moeten in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Concurrentiebeding en relatiebeding: het verschil

Het relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding, maar gaat minder ver. Bij het relatiebeding mag je namelijk nog wel werken voor een concurrent. Je mag alleen geen relaties meenemen naar je nieuwe werkgever of contact zoeken met relaties. Ook het relatiebeding is verbonden aan een bepaalde periode. Meestal is dat 1 of 2 jaar.

Belangrijke overwegingen:

 • Geldigheid: Zowel het concurrentiebeding als het relatiebeding moeten redelijk zijn qua duur, geografisch bereik en de aard van de beperkingen. Een te breed geformuleerd beding kan door een rechter als nietig worden verklaard.

 • Opstellen en Aanvechten: Het is essentieel om deze bedingen duidelijk en specifiek op te stellen in een arbeidsovereenkomst. Werknemers die geconfronteerd worden met een dergelijk beding kunnen het laten controleren door een juridisch expert om te beoordelen of het redelijk is en of er gronden zijn om het aan te vechten.

Conclusie

Het concurrentiebeding en het relatiebeding zijn waardevolle instrumenten voor werkgevers om hun belangen te beschermen, maar ze moeten zorgvuldig worden opgesteld en nageleefd om geldig te zijn. Werknemers moeten zich bewust zijn van de gevolgen van deze bedingen voordat ze een arbeidsovereenkomst ondertekenen, en indien nodig juridisch advies inwinnen.

 

Disclaimer
Dit artikel is opgesteld “ter informatie”. Het is niet bedoeld als advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

× Vraag het Kraai