Tarifering

Kraai Recruitment hanteert voor haar Werving- en Selectiewerkzaamheden een tarief dat is opgebouwd uit Opstartkosten en Plaatsingskosten.

Opstartkosten

Hieronder vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op het traject voordat een kandidaat door een opdrachtgever wordt aangenomen. Denk hierbij aan de intake van de vacature, het schrijven van een vacaturetekst en de publicatie van de vacature op de website, diverse jobboards en social media (Facebook, Instagram en Linkedin) én een campagne-opmaak en betaalde promotie (gedurende 10 dagen) via Linkedin. Mogelijk passende kandidaten worden persoonlijk, rechtstreeks benaderd via een Kraai Recruitment Vacature Mail. Ook de beoordeling van het cv en de motivatie, het persoonlijke interview met de sollicitanten, het opstellen van een Kandidaatprofiel en het voorstellen van de sollicitanten vallen hieronder.

Wanneer de opdrachtgever één of meerdere kandidaten wil uitnodigen voor een kennismakings- of vervolggesprek, dan organiseren wij dat; ongeacht het aantal kandidaten / gesprekken.

De Opstartkosten bedragen € 750,- ex BTW per vacature en zijn verschuldigd voordat de vacature ‘live’ gaat.

Plaatsingskosten

Deze kosten zijn alleen verschuldigd wanneer met een door Kraai Recruitment voorgestelde kandidaat daadwerkelijk een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan. Van het totaalbedrag is 50% verschuldigd op de eerste werkdag. De andere 50% wordt gefactureerd zodra de proeftijd met succes is doorlopen.

De Plaatsingskosten verschillen per functie en liggen tussen € 3.000,- en € 6.000,- (ex BTW) per aangenomen kandidaat.

Alle hier genoemde tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2024

× Vraag het Kraai